projekty
 
Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach realizuje od stycznia 2014 roku współfinansowany przez Unię Europejską projekt:
„Praktyczne umiejętności – lepszy start”
Projekt adresowany jest do uczniów wszystkich klas technikum rolniczego oraz technikum ekonomicznego. Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych, doświadczenia pracowniczego i zawodowego u 64 uczniów ZSR w Kisielicach poprzez wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania i wzrost jakości kształcenia.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wchodzącego w skład Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:
1. Kursy kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie uprawnień:
       Kurs spawania metodą TIG i MAG,
       Kurs nauki jazdy kat. B,
       Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
       Kurs EDCL Start,
       Kurs obsługi kombajnu zbożowego.
2. Staże zawodowe w przedsiębiorstwach.
3. Zajęcia pozalekcyjne z Alternatywnych Źródeł Energii.

Zobacz folder [.jpg]
Druki do pobrania:
Regulamin
Deklaracja uczestnictwa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Komputerowy Ekspert
Projekt  "Komputerowy ekspert"  realizowany jest we współpracy z Fundacją PULS od października 2009 r. Jest on skierowany do uczniów klas 1, 2 i 3. Projekt zakończy się w styczniu 2010 r.
Uczestników projektu czeka wiele interesujących szkoleń.
Więcej…
 
Z komputerem na Ty
W październiku 2009 r. rozpoczęliśmy realizować, we współpracy z Fundacją Edukacji Rozwoju z Iławy, kolejny projekt, pn. "Z komputerem na Ty". Przez cztery miesiące (11.2009 r. - 02.2010 r.) uczniowie ostatnich klas objęci zostaną wsparciem w postaci warsztatów edukacyjno-doradczych, które zwiększą ich kompetencje zawodowe, a po ukończeniu szkoły pozwolą odnaleźć się na rynku pracy.
Więcej…
 
Ekonomia moją szansą
 "Ekonomia moją szansą" to kolejny projekt realizowany od października 2009 r. w naszej szkole w partnerstwie z Fundacją Edukacji i Rozwoju z Iławy. Tym razem szkoleniem objęci zostali uczniowie klas maturalnych Technikum Ekonomicznego.
Więcej…
 


Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.90 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 6.13 MB
Application afterRoute: 0.037 seconds, 6.82 MB
Application afterDispatch: 0.070 seconds, 9.60 MB
Application afterRender: 0.083 seconds, 10.27 MB

Zużycie pamięci

10882864

Zapytań do bazy danych: 11

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1568912841' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '86aa3cc091b3ba2d74ff0be8ad0be46d'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '86aa3cc091b3ba2d74ff0be8ad0be46d','1568913741','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 76)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.section
    WHERE c.id = 55
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 55
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-09-19 17:22:21' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-09-19 17:22:21' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 9
 10. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 55
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-09-19 17:22:21' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-09-19 17:22:21' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 76 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak