Patroni
 
Stanisław Sierakowski ur. w 1891 r. w Waplewie. Należał do najwybitniejszych działaczy polskich w Niemczech w okresie międzywojennym. Był delegatem na sejm rejonowy w Poznaniu. W latach 1918-21 był kierownikiem konsulatu polskiego w Kwidzynie. Współtwórca Związku Polaków w Niemczech i jego pierwszy prezes. Od 1922 zasiadał w sejmie pruskim. Był współorganizatorem Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech i delegatem Mniejszości Polskiej przy Lidze Narodów. Wspierał polskie organizacje gospodarcze i oświatowe, a szczególnie szkolnictwo ludowe.

Helena
Sierakowska
ur. w
1895 r. w Przeworsku, żona Stanisława. Działała w ruchu społeczno-oświatowym i politycznym na Warmii i Powiślu. Przyczyniła się do rozwoju szkolnictwa polskiego na Powiślu. Z ramienia Związku Polaków w Niemczech sprawowała patronat nad szkolnictwem. Założyła polskie przedszkole i drużynę harcerską w Waplewie. Pracowała w polskich organizacjach plebiscytowych. 4 lub 5 września Stanisław i Helena zostali rozstrzelani przez gestapo w lasach koło Osieka.


 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.90 MB
Application afterInitialise: 0.056 seconds, 6.13 MB
Application afterRoute: 0.060 seconds, 6.82 MB
Application afterDispatch: 0.079 seconds, 9.16 MB
Application afterRender: 0.091 seconds, 9.83 MB

Zużycie pamięci

10422032

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1568910363' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'c75d6338ebf9286f0263314576a728f8'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'c75d6338ebf9286f0263314576a728f8','1568911263','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 71)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 62
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-19 16:41:03' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-19 16:41:03' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='62'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 71 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak