Patroni
 
Stanisław Sierakowski ur. w 1891 r. w Waplewie. Należał do najwybitniejszych działaczy polskich w Niemczech w okresie międzywojennym. Był delegatem na sejm rejonowy w Poznaniu. W latach 1918-21 był kierownikiem konsulatu polskiego w Kwidzynie. Współtwórca Związku Polaków w Niemczech i jego pierwszy prezes. Od 1922 zasiadał w sejmie pruskim. Był współorganizatorem Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech i delegatem Mniejszości Polskiej przy Lidze Narodów. Wspierał polskie organizacje gospodarcze i oświatowe, a szczególnie szkolnictwo ludowe.

Helena
Sierakowska
ur. w
1895 r. w Przeworsku, żona Stanisława. Działała w ruchu społeczno-oświatowym i politycznym na Warmii i Powiślu. Przyczyniła się do rozwoju szkolnictwa polskiego na Powiślu. Z ramienia Związku Polaków w Niemczech sprawowała patronat nad szkolnictwem. Założyła polskie przedszkole i drużynę harcerską w Waplewie. Pracowała w polskich organizacjach plebiscytowych. 4 lub 5 września Stanisław i Helena zostali rozstrzelani przez gestapo w lasach koło Osieka.


 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.