Przetargi/Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach zaprasza do składania ofert na rozbiórkę komina przy nieczynnej kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych                   
w Kisielicach.

ZAPYTANIE
FORMULARZ OFERTY
dok1 dok2 dok4 
dok5 dok6

dok7 dok8 dok9  dok10 dok11

dok12 dok13 dok14  dok15 dok16

dok17 dok3

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2018
NA STANOWISKO od MŁODSZEGO REFERENTA do SPECJALISTY   W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU


OGŁOSZENIE
OŚWIADCZENIE
KLAUZULA INFORMACYJNA
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Informacja uzupełniająca
Wyniki naboru

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE REMONTU DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH

Ogłoszenie o przetargu nr 611815-N-2018 z dnia 03.09.2018 r.
SIWZ

Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na zamówienie, wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich ceny i termin wykonania.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2018 r. dotyczące składania ofert na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn.: Dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez dobudowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych. 


Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa
Protokół z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 594856-N-2018 z dnia 26.07.2018 r. dotyczącego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące remontu dachu budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach


Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na zamówienie, wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich ceny i termin wykonania.

1. Kwota, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 276.000,00 zł

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
    - Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn

3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte  w ofertach:
   - oferta firmy Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn,
   - cena: 275.670,01 zł,
   - termin wykonania: do 14.12.2018 r.,
   - płatne przelewem w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej
     faktury VAT
wg zapotrzebowania Zamawiającego i przedmiotu zamówienia,
   - okres gwarancji: 24 miesiące.

4. Wykonawca, której zostało udzielone zamówienie na robotę budowlaną:
    - Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn,
       cena 275.670,01 zł, okres gwarancji: 24 miesiące, termin wykonania: 14.12.2018r.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE REMONTU DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH


Ogłoszenie o przetargu nr 594856-N-2018 z dnia 26.07.2018 r.
SIWZ
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ DOBUDOWĘ DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ogłoszenie o przetargu nr 593605-N-2018 z dnia 24.07.2018 r.
SIWZ
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa
Protokół z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 581715-N-2018 z dnia 29.06.2018 r. dotyczącego dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez dobudowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ DOBUDOWĘ DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie o przetargu nr 581715-N-2018 z dnia 29.06.2018 r.
SIWZ
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na zamówienie, wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich ceny i termin wykonania.


1. Kwota, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 80.000,00 zł

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie:
    - DELBERBOS Radosław Szydlik Lipowiec 82 12-100 Szczytno

3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte  w ofertach:
   - oferta firmy DELBERBOS Radosław Szydlik, Lipowiec 82, 12-100 Szczytno,
   - cena: 80.000 zł,
   - termin wykonania: do 30.04.2018 r.,
   - płatne przelewem w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej
     faktury VAT wg zapotrzebowania Zamawiającego i przedmiotu zamówienia,
   - okres gwarancji: 36 miesięcy.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE PT.: ZIELONA SZKOŁA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU I TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH NA POTRZEBY TERAPII I EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW NA CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 12 W KISIELICACH

Ogłoszenie o przetargu nr 607981-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.

SIWZProtokół nr 2 z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 599407-N-2017 z dnia 2017-10-09 pt.: Zielona szkoła – zagospodarowanie parku i terenów zielonych Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na potrzeby terapii i edukacji niepełnosprawnych uczniów.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE PT.: ZIELONA SZKOŁA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU I TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH NA POTRZEBY TERAPII I EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW NA CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 12 W KISIELICACH
Ogłoszenie o przetargu nr 599407-N-2017 z dnia 2017-10-09
SIWZ

 

Protokół nr 1 z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 592463-N-2017 z dnia 22.09.2017 r. pt.: Zielona szkoła – zagospodarowanie parku i terenów zielonych Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na potrzeby terapii i edukacji niepełnosprawnych uczniów.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE PT.: ZIELONA SZKOŁA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU I TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH NA POTRZEBY TERAPII I EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW NA CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 12 W KISIELICACH
Ogłoszenie o przetargu nr 592463-N-2017 z dnia 2017-09-22
SIWZ


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez dobudowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych z dnia 23.08.2017 roku.

Zapytanie ofertowe
Fomularz ofertowy


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 18-OSOBOWEGO AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM 2 OSÓB NA WÓZKU INWALIDZKIM

Ogłoszenie o przetargu nr 363854 - 2016 z dnia 2016-12-09

SIWZ

Zapytanie nr 1  z dnia 2016-12-13 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 2016-12-13 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016


Zapytanie nr 2 z dnia 2016-12-15 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 2016-12-15 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.90 MB
Application afterInitialise: 0.039 seconds, 6.13 MB
Application afterRoute: 0.043 seconds, 6.82 MB
Application afterDispatch: 0.095 seconds, 10.99 MB
Application afterRender: 0.109 seconds, 12.01 MB

Zużycie pamięci

12712968

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1568913579' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0a224a39e99d090f7339148ce2fc6c97'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '0a224a39e99d090f7339148ce2fc6c97','1568914479','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 67)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 60
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-19 17:34:39' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-19 17:34:39' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='60'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 67 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak