WITAMY  NA NASZEJ  STRONIE
  
         Kisielice położone są przy głównej trasie Iława-Grudziądz. Do szkoły dojechać można zarówno własnym samochodem jak i autobusami z różnych kierunków.
Teren szkoły zajmuje 6 ha atrakcyjnych przyrodniczo terenów. Szkoła położona jest na obszarze parku, w którym oprócz bogatej roślinności znajduje się staw i sad ogrodniczy. Szkoła zapewnia różne kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i trendami unijnymi. W skład Zespołu Szkół Rolniczych wchodzą zarówno szkoły dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Na poziomie szkoły średniej kształcona jest młodzież w technikum rolniczym oraz liceum ogólnokształcącym. Na poziomie szkoły zawodowej młodzież kształcona jest w zasadniczej szkole wielozawodowej. Dla osób dorosłych pragnących podnieść kwalifikacje prowadzone są kursy w zawodzie technik rolnik.
W Zespole Szkół Rolniczych młodzież ma możliwość korzystania z internatu, warsztatów szkolnych, a także placu manewrowego do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem. Klasopracownie są w dobrym stanie, wyposażone są w pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej, na boisku i szkolnej siłowni. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, które przyczyniają się do rozwijania zainteresowań uczniów i rozwijania ich sprawności fizycznej i umysłowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.90 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 6.13 MB
Application afterRoute: 0.039 seconds, 6.82 MB
Application afterDispatch: 0.062 seconds, 9.21 MB
Application afterRender: 0.076 seconds, 9.88 MB

Zużycie pamięci

10478344

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1568911571' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e1dbe27296d458fc6e3c851ff78a3779'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'e1dbe27296d458fc6e3c851ff78a3779','1568912471','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 50
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-19 17:01:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-19 17:01:11' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='50'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak