Nauczyciele

Kadra kierownicza:

Zięba Izabela – dyrektor, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy
o społeczeństwie

Piątkowski Piotr – wicedyrektor, oligofrenopedagog, hipoterapeuta

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

 

1.

Bieńkowska Magdalena

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

2.

Blinkiewicz Marta

oligofrenopedagog

3.

Blinkiewicz Piotr

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, historii

4.

Brzezicka Aneta

oligofrenopedagog, surdopedagog

5.

Ciałek Maja

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, usprawniania ruchowego

6.

Cyglicka Anna

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, surdopedagog, tyflopedagog

7.

Duchowska Edyta

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

8.

Figurska Marlena

oligofrenopedagog

9.

Gawrych Agnieszka

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

10.

Góral Bartłomiej

oligofrenopedagog, nauczyciel muzyki, wychowawca internatu

11.

Gruszczyńska Danuta

oligofrenopedagog

12.

Kamińska Joanna

psycholog, oligofrenopedagog

13.

Kowalczyk Tomasz

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca internatu

14.

Kozłowska Iwona

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej

15.

Król Marzena

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki

16.

Linowiecka Patrycja

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca świetlicy

17.

Łaszkiewicz Anna

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej

18.

Łukomska Katarzyna

oligofrenopedagog, nauczyciel usprawniania ruchowego

19.

Maluchnik Przemysław

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego

20.

Maluchnik Sylwia

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej

21.

Marszałek Ewa

nauczyciel fizyki, chemii

22.

Osiecka Katarzyna

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

23.

Pałkowska Joanna

oligofrenopedagog, nauczyciel usprawniania ruchowego, wychowawca internatu

24.

Piątkowska Wiesława

oligofrenopedagog, bibliotekarz, nauczyciel geografii, języka polskiego

25.

Pietras Aneta

oligofrenopedagog

26.

Pietraszewska Hanna

oligofrenopedagog, nauczyciel biologii, informatyki

27.

Podgórski Tomasz

wychowawca internatu

28.

Puczko Kinga

oligofrenopedagog, neurologopeda

29.

Radomyska Gabriela

oligofrenopedagog, katecheta

30.

Romanowska Katarzyna

oligofrenopedagog, nauczyciel przyrody, matematyki

31.

Rybicka Marta

oligofrenopedagog

32.

Sieńska Katarzyna

oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego

33.

Starbała Joanna

oligofrenopedagog, nauczyciel usprawniania ruchowego, wychowawca świetlicy i internatu

34.

Stawicki Tomasz

katecheta

35.

Suska Aleksandra

oligofrenopedagog, hipoterapeuta, wychowawca internatu

36.

Suszyńska Aleksandra

oligofrenopedagog, neurologopeda

37.

Szpakowska Wioletta

pedagog szkolny, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

38.

Tomaszewska Małgorzata

oligofrenopedagog, terapeuta SI, nauczyciel usprawniania ruchowego

39.

Tomaszewska Marlena

oligofrenopedagog

40.

Tomaszewski Grzegorz

oligofrenopedagog, nauczyciel usprawniania ruchowego

41.

Traczyk Agnieszka

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, doradca zawodowy

42.

Weidner Katarzyna

oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego

43.

Wierzchowska Elżbieta

oligofrenopedagog, nauczyciel techniki

44.

Zielińska Kamila

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej, surdopedagog, tyflopedagog

45.

Żurawska Milena

oligofrenopedagog

46.

Żygadło Ewa

oligofrenopedagog, nauczyciel usprawniania ruchowego

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.