Nauczyciele
Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2017/2018:
 

DYREKCJA

1

mgr

Kamińska Dorota

dyrektor, oligofrenopedagog, terapeuta SI

2

mgr inż.

Piątkowski Piotr

wicedyrektor, oligofrenopedagog

KADRA PEDAGOGICZNA

1

mgr inż.

Barańska Bernadeta

przedmioty zawodowe

2

mgr

Blinkiewicz Piotr

oligofrenopedagog

3

mgr

Błaszkiewicz Eugeniusz

Przedmioty zawodowe

4

mgr

Bożuta Beata

matematyka, fizyka

5

mgr

Brzezicka Aneta

oligofrenopedagog, surdopedagog

6

mgr

Ciałek Maja

oligofrenopedagog, fizjoterapeuta

7

mgr

Cyglicka Anna

oligofrenopedagog

8

lic.

Frej Paulina

wychowawca internatu

9

mgr

Gawrych Agnieszka

oligofrenopedagog

10

mgr

Jurkiewicz Joanna

edukacja wczesnoszkolna

11

mgr

Kamińska Joanna

psycholog

12

mgr

Kisicka Marta

oligofrenopedagog

13

mgr

Knowska Paulina

oligofrenopedagog

14

ks.

Kopczyński Łukasz

katecheta

15

mgr

Kowalczyk Tomasz

wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

16

mgr

Król Marzena

oligofrenopedagog

17

mgr

Krupa Emilia

fizjoterapeuta

18

mgr

Krupa Katarzyna

oligofrenopedagog

19

mgr

Krystyniak Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, język angielski

20

mgr

Ksyta Piotr

przedmioty zawodowe

21

mgr

Laskowska Anita

oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI

22

mgr

Łukomska Katarzyna

oligofrenopedagog, fizjoterapeuta

23

mgr

Maluchnik Przemysław

oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne

24

mgr

Piątkowska Wiesława

oligofrenopedagog, bibliotekarz

25

mgr inż.

Pietraszewska Hanna

przedmioty zawodowe, oligofrenopedagog

26

mgr inż.

Puk Jolanta

wychowawca internatu, informatyka

27

mgr

Rafalska Judyta

oligofrenopedagog, neurologopeda

28

mgr

Szpakowska Wioletta

oligofrenopedagog, pedagog szkolny

29

mgr

Tomaszewska Małgorzata

oligofrenopedagog

30

mgr

Tomaszewska Marlena

oligofrenopedagog

31

mgr

Wejnarska Dagmara

język niemiecki

32

mgr

Wierzchowska Elżbieta

oligofrenopedagog

33

mgr

Zielińska Kamila

oligofrenopedagog

34

mgr

Zięba Izabela

język polski, historia, biologia, oligofrenopedagog

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.90 MB
Application afterInitialise: 0.029 seconds, 6.13 MB
Application afterRoute: 0.033 seconds, 6.82 MB
Application afterDispatch: 0.071 seconds, 10.06 MB
Application afterRender: 0.085 seconds, 10.91 MB

Zużycie pamięci

11550368

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1568910368' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '86ec26df51e7c02b4d3b9f897717db84'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '86ec26df51e7c02b4d3b9f897717db84','1568911268','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 70)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 48
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-19 16:41:08' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-19 16:41:08' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='48'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 70 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak