Historia Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach

        W 1946 roku utworzono Gminną Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Kisielicach, którą w 1948 przemianowano na Średnią Szkołę Rolniczą. Znaczący etap w rozwoju Szkoły stanowił rok szkolny 1955/56, kiedy to powołano Koedukacyjne Technikum Hodowlane o czteroletnim okresie nauczania. W 1960 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego, który oddano do użytku w 1963 roku. Z czasem rozbudowano bazę internatu i warsztatów szkolnych. Przekształcono również szkołę na 5-letnie Państwowe Technikum Rolnicze. W 1974 roku w Kisielicach powstało Technikum Korespondencyjne i Technikum Telewizyjne dla pracujących.
Od 1977 roku rozpoczął się nowy etap rozwoju szkoły. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu powołano Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego wchodziły:

 • 5-letnie Technikum Rolnicze
 • 5-letnie Technikum Rolniczo-Łąkarskie
 • 3-letnie Technikum Rolnicze
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
 • Zaoczne Technikum Rolnicze
 • Telewizyjne Technikum Rolnicze

Od 1986/87 otwarto Liceum Ekonomiczne o czteroletnim okresie nauczania. Po roku 1989 wychodząc naprzeciw reformom szkoła dokonuje zmian, szczególnie dotyczą one wprowadzania nowych przedmiotów i kierunków kształcenia.
W roku szkolnym 2011/2012 utworzono Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjno-strażackim.

Obecnie Zespół Szkół Rolniczych obejmuje:
 • Technikum Ekonomiczne o specjalności bankowość
 • Technikum Rolnicze o specjalości rolnictwo ekologiczne
 •  Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjno-strażackim
 •  Szkołę Policealną dla Dorosłych - technik rolnik
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - technik rolnik

 

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.