Historia Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach

        W 1946 roku utworzono Gminną Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Kisielicach, którą w 1948 przemianowano na Średnią Szkołę Rolniczą. Znaczący etap w rozwoju Szkoły stanowił rok szkolny 1955/56, kiedy to powołano Koedukacyjne Technikum Hodowlane o czteroletnim okresie nauczania. W 1960 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego, który oddano do użytku w 1963 roku. Z czasem rozbudowano bazę internatu i warsztatów szkolnych. Przekształcono również szkołę na 5-letnie Państwowe Technikum Rolnicze. W 1974 roku w Kisielicach powstało Technikum Korespondencyjne i Technikum Telewizyjne dla pracujących.
Od 1977 roku rozpoczął się nowy etap rozwoju szkoły. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu powołano Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego wchodziły:

 • 5-letnie Technikum Rolnicze
 • 5-letnie Technikum Rolniczo-Łąkarskie
 • 3-letnie Technikum Rolnicze
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
 • Zaoczne Technikum Rolnicze
 • Telewizyjne Technikum Rolnicze

Od 1986/87 otwarto Liceum Ekonomiczne o czteroletnim okresie nauczania. Po roku 1989 wychodząc naprzeciw reformom szkoła dokonuje zmian, szczególnie dotyczą one wprowadzania nowych przedmiotów i kierunków kształcenia.
W roku szkolnym 2011/2012 utworzono Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjno-strażackim.

Obecnie Zespół Szkół Rolniczych obejmuje:
 • Technikum Ekonomiczne o specjalności bankowość
 • Technikum Rolnicze o specjalości rolnictwo ekologiczne
 •  Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjno-strażackim
 •  Szkołę Policealną dla Dorosłych - technik rolnik
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - technik rolnik

 

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.90 MB
Application afterInitialise: 0.051 seconds, 6.13 MB
Application afterRoute: 0.058 seconds, 6.82 MB
Application afterDispatch: 0.079 seconds, 9.16 MB
Application afterRender: 0.092 seconds, 9.83 MB

Zużycie pamięci

10427176

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1568910828' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '93e2790a4e90e68cfd2785c284bd9cb9'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '93e2790a4e90e68cfd2785c284bd9cb9','1568911728','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 69)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 47
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-19 16:48:48' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-19 16:48:48' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='47'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak