Statuty


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ wchodzącej w skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach

STATUT SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY wchodzącej w skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach

STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I Stopnia w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH im. HELENY I STANISŁAWA SIERAKOWSKICH W KISIELICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. HELENY I STANISŁAWA SIERAKOWSKICH W KISIELICACH

STATUT PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM ORAZ DLA DZIECI Z AUTYZMEM I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. H. I S. SIERAKOWSKICH W KISIELICACH
 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.