Egzamin zawodowy


TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

CZĘŚĆ PISEMNA

19.06.2018 r. godz. 10.00 (kwalifikacje A.18, M.1, M.18, R.3)

19.06.2018 r. godz. 12.00 (kwalifikacja M.2)

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

26.06.2018 r. godz. 13.00 (kwalifikacja R.16)

 

23.06.2018 r. godz. 9.00 (kwalifikacja R.3)

Andrzej Figurski

Patryk Ostrowski
 

Uczniowie przeniesieni na egzamin do innego ośrodka

L.p.

Nazwisko
i imię

Oznaczenie kwalifikacji

Ośrodek

Data i godzina egzaminu

1

Frej Klaudia

A.18

Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
 ul. Mierosławskiego 10
14-200 Iława

2018-06-27
12:00
1

2

Herzberg Kinga

A.18

Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
 ul. Mierosławskiego 10
14-200 Iława

2018-06-27
12:00
1

3

Janocha Anna Jolanta

A.18

Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
 ul. Mierosławskiego 10
14-200 Iława

2018-06-27
12:00
1

4

Mówka Agnieszka

A.18

Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
 ul. Mierosławskiego 10
14-200 Iława

2018-06-27
12:00
1

5

Świech Patryk Damian

A.18

Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
 ul. Mierosławskiego 10
14-200 Iława

2018-06-27
16:00
1

6

Wasilewska Oliwia Bożena

A.18

Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
 ul. Mierosławskiego 10
14-200 Iława

2018-06-27
16:00
1

7

Zuchniak Damian

A.18

Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
 ul. Mierosławskiego 10
14-200 Iława

2018-06-27
16:00
1

8

Płochocki Dawid

M.1

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie
Ostróda, ul. Czarnieckiego 69

2018-07-02
16:00
30

9

Bilicki Mieczysław Piotr

M.18

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
ul. Jagiełły 3
13-100 Nidzica

2018-06-27
12:00
CKP-1

10

Katan Damian

M.18

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
ul. Jagiełły 3
13-100 Nidzica

2018-06-27
12:00
CKP-1

11

Wołyński Marcin

M.18

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
ul. Jagiełły 3
13-100 Nidzica

2018-06-27
12:00
CKP-1

12

Płochocki Dawid

M.2

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie
Ostróda ul. Czarnieckiego 69

2018-07-04
12:00
30

 

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.90 MB
Application afterInitialise: 0.028 seconds, 6.13 MB
Application afterRoute: 0.032 seconds, 6.82 MB
Application afterDispatch: 0.054 seconds, 9.39 MB
Application afterRender: 0.077 seconds, 10.10 MB

Zużycie pamięci

10709728

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1568910355' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '46ef5a79783e80f3238111514ba64ee0'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '46ef5a79783e80f3238111514ba64ee0','1568911255','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 62)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 254
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-19 16:40:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-19 16:40:55' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='254'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 62 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak