REKRUTACJA


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Prowadzimy nabór do:

1.     Szkoły Branżowej I Stopnia (wielozawodowa)

- na podbudowie gimnazjum

- na podbudowie szkoły podstawowej

 

Kształcimy w zawodach:

- stolarz

- ślusarz

- mechanik pojazdów samochodowych

- mechanik – monter maszyn i urządzeń

- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

- operator urządzeń przemysłu szklarskiego

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

- rolnik

- ogrodnik

- elektryk

 - elektromechanik

- murarz – tynkarz

- piekarz

- kucharz

- cukiernik

- sprzedawca

- fryzjer

- fotograf

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Nauka trwa 3 lata.

 

2.     Kursy kwalifikacyjne

- Kwalifikacja 1 – R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

- Kwalifikacja 2 – R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 


Rekrutacja 2018/2019

 

Typ szkoły

Forma
i cykl kształcenia

Język obcy

Liczba oddziałów

Ilość miejsc

Uwagi

   Branżowa Szkoła I Stopnia
   w zawodach:
 
- stolarz
  - mechanik pojazdów
    samochodowych
  - mechanik-monter maszyn i
    urządzeń
  - mechanik-operator pojazdów i
    maszyn rolniczych
  - elektryk
  - murarz-tynkarz
  - operator urządzeń przemysłu
    szklarskiego
  - rolnik
  - ogrodnik
  - sprzedawca
  - piekarz
  - fryzjer
  - fotograf
  - elektromechanik
  - operator maszyn i urządzeń
    przemysłu spożywczego

dzienna
3-letni

angielski

1

24

 

 Kursy kwalifikacyjne w zawodzie
 technik rolnik:
  - kwalifikacja 1 - R.3.   
    Prowadzenie produkcji rolniczej

  - kwalifikacja 2 - R.16.
    Organizacja i nadzorowanie
    produkcji rolniczej

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.90 MB
Application afterInitialise: 0.034 seconds, 6.13 MB
Application afterRoute: 0.038 seconds, 6.82 MB
Application afterDispatch: 0.065 seconds, 9.40 MB
Application afterRender: 0.083 seconds, 10.11 MB

Zużycie pamięci

10716880

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1568912924' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '809f23eca4c73ba8f4db5bb34d6f7017'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '809f23eca4c73ba8f4db5bb34d6f7017','1568913824','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 56)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 166
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-19 17:23:44' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-19 17:23:44' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='166'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 56 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak