Uroczyste otwarcie Przedszkola
W dniu 17 stycznia 2012 roku o godzinie 1200 odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Rolniczych.
Na uroczystość przybyli liczni goście, których przywitał dyrektor szkoły Piotr Piątkowski. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali przemówienia pana dyrektora i innych ważnych osobistości. Prowadzący spotkanie uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych przedstawili kolejne etapy powstawania przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych.
Pan Dyrektor P. Piątkowski wraz z Starostą M. Rygielskim uroczyście przecięli wstęgę symbolizującą nowopowstałe Przedszkole Specjalne.
Po oficjalnej ceremonii zaproszeni goście z zainteresowaniem zwiedzali sale edukacyjne, w których prowadzone były zajęcia oraz oglądali prezentację multimedialną, dotyczącą naszych przedszkolaków. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. 

 

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.