WITAMY  NA NASZEJ  STRONIE
  
         Kisielice położone są przy głównej trasie Iława-Grudziądz. Do szkoły dojechać można zarówno własnym samochodem jak i autobusami z różnych kierunków.
Teren szkoły zajmuje 6 ha atrakcyjnych przyrodniczo terenów. Szkoła położona jest na obszarze parku, w którym oprócz bogatej roślinności znajduje się staw i sad ogrodniczy. Szkoła zapewnia różne kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i trendami unijnymi. W skład Zespołu Szkół Rolniczych wchodzą zarówno szkoły dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Na poziomie szkoły średniej kształcona jest młodzież w technikum rolniczym oraz liceum ogólnokształcącym. Na poziomie szkoły zawodowej młodzież kształcona jest w zasadniczej szkole wielozawodowej. Dla osób dorosłych pragnących podnieść kwalifikacje prowadzone są kursy w zawodzie technik rolnik.
W Zespole Szkół Rolniczych młodzież ma możliwość korzystania z internatu, warsztatów szkolnych, a także placu manewrowego do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem. Klasopracownie są w dobrym stanie, wyposażone są w pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej, na boisku i szkolnej siłowni. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, które przyczyniają się do rozwijania zainteresowań uczniów i rozwijania ich sprawności fizycznej i umysłowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.